Altiţa: the upper sleeve

Is the most important and well marked zone on the shirt. It is designed to be the first to be identified visually and here the woman puts most of her effort, ‘altița’ confirming the talent of the one who sew it.

‘Altița’ represents the link between the Romanian woman and the skies, the aerial part of the universe. Therefore, it is most often decorated with symbols related to air: stars , suns , butterflies , birds of all kinds etc, all are the elements of the ‘altița’ code.

Also the ‘altița’, most often , is represented by several rows of repetitive patterns of variable number, surrounded by a border without upper side . This border is opened up precisely to create a magical bond between the carrier and the skies. Closing the border would mean blocking the communication with the divinity.

It is said that those rows of the ‘altiță’ are the main milestones of man in life: birth, knowledge and death.

True or false, these superstitions were preserved over time, and the ‘altița’, the most beautiful part of the skirt, remains the touchstone of the ability of the sewer.


Este partea superioară a mânecii, zona cea mai importantă şi mai bine marcată de pe cămaşă. Este concepută astfel încât să fie prima identificată vizual şi femeia aici depune cea mai mare parte a efortului ei, altiţa dovedind talentului celei care a cusut-o.

Altiţa reprezintă legătura pe care femeia româncă o stabileşte cu cerurile, cu partea aeriană a universului. De aceea este decorată de cele mai multe ori cu elemente care ţin de văzduh : stele, sori, fluturi, păsări de tot felul etc

De asemenea, altiţa de cele mai multe ori este reprezentată de câteva rânduri, numărul variază, înconjurate de ujn chenar fără latură superioară. Acest chenar este deschis sus tocmai pentru a crea o legătură magică între purtătoarea cămăşii şi ceruri. Închiderea acestui chenar ar însemna blocarea comunicării cu divinitatea.

Se spune că acele rânduri ale altiţei reprezintă etapele parcurse de om în timpul vieţii : naştere, cunoaştere şi moarte.

Adevărate sau false, aceste superstiţii au fost păstrate de-a lungul timpului, iar altiţa, partea cea mai frumoasă a cămăşii rămâne piatra de încercare a priceperii celei care o coase.

(Bibliography: http://semne-cusute.blogspot.ro/)