The ‘râuri’ of the sleeves

They are the inferior part of the shirt and thoughen the sleeve, though not mandatory as ‘altița’ and the ‘încreț’. The ‘râuri’ also have significance, they spring from the valley with plant motifs: spices, flowers, the tree of life, branches with buds, stalks. Down the cuff, the waves of the sea await them. Those are the code of the bottom area of the sleeve. They can be straight or inclined, pointing towards indoor or outdoor. All this data, together with the rest of the shirt’s elements, gives us precise information about the area from which the shirt comes from.


Sunt partea inferioară a cămăşii şi întregesc mâneca, nefiind totuşi obligatorii aşa cum sunt altiţa şi încreţul.

Raurii au şi ei o semnificaţie, izvorasc la vale, cu motive vegetale: spice, flori, pomul vietii, ramuri cu boboci, vrejuri. Jos la manseta, ii asteapta valurile marii.

Pot fi drepţi sau înclinaţi, îndreptaţi către interior sau exterior. Toate aceste date, împreună cu celalte elemente ale cămăşii, ne dau informaţii precise despre zona din care provine cămaşa.

(Bibliography: http://semne-cusute.blogspot.ro/)